tekst en redactie


Schrijver van Redeneerlijn voor bestuurlijke bijeenkomst over REOS (Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie voor de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven). Opdracht voor Ministerie van I&M, Directie Gebieden en Projecten.

Hoofdauteur van het Synthesedocument Rijn-Maasdelta. Bijlage bij het Deltaprogramma 2015. Opdracht voor Ministerie van I&M/Deltaprogramma Rivieren.

Hoofdauteur van het Synthesedocument Zuidwestelijke Delta. Bijlage bij het Deltaprogramma 2015. Opdracht voor Rijkswaterstaat/Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta.

Integraal verslag van workshops Integraal Afwegingskader Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer, gehouden in 2013/14. Opdracht voor Rijkswaterstaat/Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta.

Tekstschrijver De Markt als Toezichthouder naar concrete mogelijkheden voor private kwaliteitszorg in de bouw. Opdracht van de Stichting Bouwkwaliteit, ten behoeve van het Ministerie van BZK.

Samensteller en eindredacteur van de Probleemanalyse Zuidwestelijke Delta, behorend bij het Deltaprogramma 2012, in opdracht van het deelprogramma Zuidwestelijke Delta.

Tekstschrijver van verslag van het symposium MKBA tussen Methodiek en Politiek, gehouden in 2011, voor het Ministerie van I&M en de gemeente Almere.

Tekstschrijver van boek van projectmanagementbureau met zijn visie op actuele thema's in gebiedsontwikkeling.

Mede-auteur van een cahier over Plan-m.e.r. voor structuurvisies, voor de Commmissie voor de m.e.r.

Tekstschrijver van een publicatie over de schaalsprong van Almere, ten behoeve van het programma Randstad Urgent.

Secretaris en schrijver van het advies van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens, ingesteld door de Ministers Eurlings en Cramer. Zembla (1-5-2009) over het advies: 'advies met een reputatie van helderheid', 'taalkundige oase'.


iwiKaos


Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2011