Project- en programmamanagement

Ontwikkeling van in-company training programmamanagement voor Team Beheer van gemeente Lansingerland.

Projectmanager voor twee projecten in Almere Haven Kustzone / Oostrand (nieuwbouw) en Bombardon (herstructurering).

Inhoudelijk leider en hoofddocent van cursus Programmamanagement, georganiseerd door Geoplan, (eindbeoordeling van 8,5 en unanieme 'aanrader').

Evaluatie, inclusief opties voor toekomstige organisatie, van programma G4P3 (over overgangen van stad en land bij de vier grote steden).

Directeur Programma As Leiden Katwijk. Dit programma is een gezamenlijke activiteit van de Provincie Zuid-Holland en regio Holland Rijnland, gericht op de integrale ontwikkeling van het gebied tussen Leiden en Katwijk.

Programmamanager voor Programma Almeerse Opgave. Dit programma richt zich op de onderhandelingen met rijk, regio en stad over de toekomstige schaalsprong van de stad.

Projectleider voor de Nota Grondbeleid, inclusief voorbereiding besluitvorming door Kabinet Kok.

Programmamanager namens het rijk voor het Programma Deltametropool (bij Ministerie VROM). Dit programma richtte zich op het voorbereiden van bestuurlijke besluiten over de Deltametropool.iwiKaos


Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2020