Sinds begin 2022 ben ik met pensioen, en is de BV daarom opgeheven. 

Verbinding is hèt sleutelwoord in het ruimtelijk beleid. Het geheim van succesvolle ruimtelijke projecten is dat de juiste verbindingen gelegd worden.

Om te beginnen tussen betrokken partijen: beslissers en uitvoerders, markt en overheid, rekenaars en tekenaars. En ook tussen schaalniveaus: het lokale en het regionale, het regionale en het nationale en (soms) het nationale en het internationale. Tenslotte tussen aspecten van projecten: rood en groen, inhoud en communicatie, improvisatie en werken volgens plan.

Ik zie het bijeen brengen van partijen, aspecten en schaalniveaus in één samenhangende benadering als dé uitdaging van integraal management van ruimtelijke ontwikkeling. Als dat lukt, ontstaan samenwerking, synergie en enthousiasme, boeken bestuurders resultaten en wordt de leefomgeving van mensen beter.

Het leggen van verbindingen is de rode draad in mijn werk. Zowel in het buitenland als in Nederland, voor overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Met die bagage wil ik graag overheden en andere non-profit instellingen bijstaan bij hun ruimtelijk beleid en hun gebiedsgerichte projecten en programma's.

Opdrachtgevers waren onder meer:

- Ministerie van I&M, directie Luchtvaart

- Ministerie van I&M, Programma Randstad Urgent

- Deltaprogramma's Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden en Rivieren

- Deltacommissaris

- gemeente Almere

- gemeente Lansingerland

- Commissie voor de Milieueffectrapportage

- Stichting Bouwkwaliteit

- Rijksbouwmeester

- Provincie Flevoland

- Programma G4P4 (Ministerie LNV)

- Geoplan

- VinuConsult

- Royal Haskoning DHV


Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2020