Advies ruimtelijke economie


Expert in reeks bijeenkomsten met vertegenwoordigers van overheid en markt rond het concept Airport Corridor Schiphol-Amsterdam.

Onderzoek De Markt als Toezichthouder naar concrete mogelijkheden voor private kwaliteitszorg in de bouw. Opdracht van de Stichting Bouwkwaliteit, ten behoeve van het Ministerie van BZK.

Korte desk-study over de mogelijkheden om grondbeleid in te zetten voor verdichting in het ruimtelijk beleid. Presentatie tijdens bijeenkomst van de Rijksbouwmeester. Opdracht voor Atelier Rijksbouwmeester. Op basis hiervan artikel in Nova Terra met een pleidooi voor een nieuw grondbeleid.

Presentatie over de ruimtelijke ontwikkeling van Schiphol tijdens de V&W Summer School voor jonge medewerkers.

Internationale vergelijking van bruggen en tunnels, ten behoeve van een advies van Wim Meijer, ambassadeur van Randstad Urgent, over de haalbaarheid van de IJmeerverbinding aan Minister Cramer. In Cobouw heb ik een artikel over de MKBA voor de IJmeerverbinding gepubliceerd.


Senior Projectleider bij het Nederlands Economisch Instituut (Ecorys)iwiKaos


Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2011